Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα (myoxygen.gr) δημιουργήθηκε και λειτουργεί για λογαριασμό της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Ο2ΟXYGEN».

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από όρους και προϋποθέσεις, τα οποία κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από αυτά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ειδικότερα:

Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και τα newsletters τα οποία λαμβάνετε με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
Η αντιγραφή, αναδημοσίευση και προβολή άρθρων από την ιστοσελίδα μας επιτρέπεται μόνο όταν αναφέρεται η πηγή προέλευσης του άρθρου με χρήση υπερσυνδέσμου που οδηγεί το χρήστη στην ιστοσελίδα του myoxygen.gr

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας ή στο newsletter μας καθώς και με την ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών μας, οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης κ.α..

Οι πιο πάνω πληροφορίες, οι οποίες αρχειοθετούνται από την επιχείρηση, δεν γνωστοποιούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρησή μας για την προώθηση προσφορών και ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που αφορά στις υπηρεσίες μας ή για την προώθηση υπηρεσιών ή/και προϊόντων τρίτων εταιριών τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Με την παροχή αυτών των πληροφοριών καθώς και την αποδοχή των παρόντων όρων, παρέχετε ταυτόχρονα και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για την χρησιμοποίησή τους για τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς και μόνο, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή. Δύνασθε δε να επιλέξετε ότι δεν επιθυμείτε την αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού.

Επιπρόσθετα μπορείτε να ζητάτε από την επιχείρηση την διαγραφή διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων σας που τηρούνται από την επιχείρησή μας.

 

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ο χρήστης υποστεί από την χρήση της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνδέσμων δεν φέρουμε καμία ευθύνη  για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται από αυτούς.

 

 

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (myoxygen.gr), η εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Ο2ΟXYGEN», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, επί της οδού Αυστραλίας αρ. 48, τηλ. επικοινωνίας +30 2241070510 e- mail: contact@myoxygen.gr, με Α.Φ.Μ. 099008858 (EL 099008858)  Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με αριθμό ΓΕΜΗ 072473220000  σας παρέχει τη δυνατότητα on line εγγραφής σας ως νέο μέλος και αγοράς νέας συνδρομής ή η ανανέωσης υφιστάμενης με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
Ειδικότερα εάν επιθυμείτε να προβείτε σε on line αγορά συνδρομής θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η διάρκειά αυτών καθώς και η αξία τους, περιγράφονται αναλυτικά στο πεδίο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ».

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται άμεσα, από την ημέρα έναρξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής στο χώρο του γυμναστηρίου μας, μέσα στο ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου και σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα, τα οποία είναι δυνατόν να τροποποιούνται ελεύθερα από την επιχείρησή μας.

Κατά την παραμονή σας στο γυμναστήριο οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας και τον οποίο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη σύμβασης με την επιχείρησή μας.

 

2) ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε συνδρομή (κόστος συνδρομής μετά των προβλεπόμενων φόρων και επιβαρύνσεών, κόστος εγγραφής και τρόπος καταβολής) αναγράφεται αναλυτικά στο πεδίο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ».
Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του συνολικού τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

3) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος για τις on line αγορές πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η διαδικασία διενεργείται και ολοκληρώνεται μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» και αφορά τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες για τις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι εν λόγω εταιρείες.

Ειδικότερα, στο πεδίο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ», μετά την εγγραφή σας στην σελίδα μας, με την καταχώρηση των αιτούμενων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κλπ), την επιλογή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να αποκτήσετε και την αποδοχή των παρόντων όρων μεταφέρεστε στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρίας, καταχωρείτε τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, η οποία ακολούθως χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό, όπως αυτό προβλέπεται για κάθε συνδρομή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβετε e-mail τόσο από την επιχείρησή μας για την επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας όσο και από την συνεργαζόμενη εταιρία για τη χρέωση της κάρτας σας με το ανάλογο ποσό.

Τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην των άνω εταιρειών.

Κατά την πρώτη επίσκεψη του νέου μέλους στον χώρο του γυμναστηρίου μας θα παραδίδετε σε αυτό η εκδοθείσα Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, κάρτα μέλους, ο κανονισμός λειτουργίας του γυμναστηρίου καθώς και αντίγραφο της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης μετά του εντύπου δηλώσεως υπαναχώρησης, η οποία θα τηρείται στο αρχείο της επιχείρησής μας.
Η επιχείρηση ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ενώ για κάθε παράπονό μπορείτε να αναφέρεστε στο προσωπικό της επιχείρησης.

 

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης ή της ολοκλήρωσης της on line αγοράς, συμπληρώνοντας το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας έντυπο ή δια απλής επιστολής – δήλωσης υπαναχώρησης απευθυνόμενης προς το γυμναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή και επιφέρει λύση της σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από το γυμναστήριο εφόσον η αποστολή της με συστημένη επιστολή έλαβε χώρα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η παροχή υπηρεσιών να ξεκινά κατά την διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης ο καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλλει στην επιχείρηση ποσό ανάλογο των υπηρεσιών που ήδη έχουν παρασχεθεί.

Επιπρόσθετα ο καταναλωτής δικαιούται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την παραλαβή της σύμβασης, να καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Η δε επιχείρηση δικαιούνται αποζημίωσης από τον καταναλωτή η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος.

Δικαίωμα καταγγελίας διατηρεί και η εταιρία μας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, του εσωτερικού κανονισμού του γυμναστηρίου ή όρων της σύμβασης.

 

4)  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την πληρωμή των on line αγορών η επιχείρησή μας συνεργάζεται με εταιρίες που κατέχουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι πιστοποιημένες, εφαρμόζουν την προβλεπόμενη πολιτική ασφαλείας, χρησιμοποιούν πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων και από το απόρρητο των συναλλαγών.

Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας ή στο newsletter μας καθώς και με την ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών μας, οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης κ.α..

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρησή μας για την προώθηση προσφορών και ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που αφορά στις υπηρεσίες μας ή για την προώθηση υπηρεσιών ή/και προϊόντων τρίτων εταιριών τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Με την παροχή αυτών των πληροφοριών καθώς και την αποδοχή των παρόντων όρων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για την χρησιμοποίησή τους για τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς και μόνο, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή. Δύνασθε δε να επιλέξετε ότι δεν επιθυμείτε την αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού.

 

 

5) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών μας ή την συναφθείσα σύμβαση υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (https://www.eccgreece.gr/el/online-dispute-resolution/ , Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ) και εξωδικαστικής επίλυσης με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html), στους οποίους η εταιρία θα προσφύγει πριν από κάθε άλλη ενέργεια και στους οποίους ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται αυτοπροσώπως ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικά, με email ή φαξ,)

Σε κάθε περίπτωση εφαρμοστέο τυγχάνει το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ρόδου.

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε μέλος ή επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου μας ο οποίος έχει ως εξής:

 

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΟΔΗΓΙΕΣ
 • Πριν την χρήση του γυμναστηρίου κάθε μέλος ή επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση για τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει καθώς και να προσκομίζει την αιτούμενη από το γυμναστήριο ιατρική βεβαίωση αναφορικά με την ικανότητά του προς εκγύμναση. Το γυμναστήριο έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την εγγραφή σε όσους δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.
 • Κατά την είσοδό σας στο γυμναστήριο οφείλετε να επιδεικνύεται την κάρτα μέλους, η οποία είναι προσωπική. Σε περίπτωση απώλειας το κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στα 5,00€.
 • Τα προσωπικά σας αντικείμενα, αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα της παραμονής σας στο γυμναστήριο φυλάσσονται στα ερμάρια των αποδυτηρίων. Συνιστάται να μην φέρνετε πολύτιμα αντικείμενα μαζί σας. Η φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων γίνεται με δική σας ευθύνη και το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή ή απώλεια αυτών.
 • Οφείλετε να είστε κατάλληλα ενδεδυμένοι και να μην φοράτε ζώνες με αγκράφες, τζιν ή χαλαρά κοσμήματα γιατί αυτά τα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σε εσάς κάποιο τραυματισμό ή και να καταστρέψουν τα μηχανήματα. Επιπρόσθετα οφείλετε να χρησιμοποιείτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Παπούτσια δρόμου, μπότες, σανδάλια κ.τ.λ. δεν επιτρέπονται στις περιοχές άσκησης. Οι γυμναστές μας μπορούν να σας πουν ποια αθλητικά παπούτσια είναι κατάλληλα για την δραστηριότητα σας στο γυμναστήριο.
 • Οφείλετε να φοράτε καθαρά ρούχα εξάσκησης, να χρησιμοποιείτε πετσέτα για την χρήση των οργάνων γυμναστικής, να σκουπίζετε με το απολυμαντικό υγρό που υπάρχει στο γυμναστήριο τα μηχανήματα και τους πάγκους μετά τη χρήση τους και εν γένει να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
 • Παρακαλούμε να αποφεύγετε να φοράτε βαριά αρώματα ή κολόνιες.
 • Κατά την παραμονή σας στο χώρο του γυμναστηρίου οφείλετε να τηρείτε κόσμια συμπεριφορά και να είστε ευγενικοί, να μοιράζεστε το μηχάνημα που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ των set με άλλους που επιθυμούν να κάνουν χρήση, να τοποθετείτε όλα τα βάρη που έχετε χρησιμοποιήσει στη θέση τους, να μην πετάτε ή χτυπάτε τα βάρη καθώς μπορεί να τραυματιστείτε ή να τραυματίσετε κάποιο μέλος του γυμναστήριου και να μη μουτζουρώνετε με στυλό, μαρκαδόρο η κάποιο άλλο υλικό τον εξοπλισμό του γυμναστήριου.
 • Πάντα να κάνετε προθέρμανση πριν ξεκινήσετε την προπόνηση σας .Το να προθερμαίνετε τους μυς σας πριν την προπόνηση αυξάνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της άσκησης αλλά και μειώνει τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού .Οι διατάσεις βοηθάνε στον έλεγχο και τη ρύθμιση των μυών και των συνδετικών ιστών ,τα οποία καθιστούν ικανό το σώμα να αντέξει τις αυξημένες απαιτήσεις μίας συνηθισμένης προπόνησης.
 • Για την δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των υπόλοιπων μελών το προσωπικό θα σας κάνει περιστασιακά υποδείξεις για τη σωστή μεταχείριση των μηχανημάτων και την σωστή τεχνική της άσκησης.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να ρυθμίσετε οποιοδήποτε μηχάνημα έχει υποστεί κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε αμέσως στο προσωπικό αν παρατηρήσετε ότι κάποιο μηχάνημα έχει πρόβλημα.
 • Δώστε την απαιτούμενη προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε από τα κινούμενα κομμάτια και βάρη.
 • Η κατανάλωση ροφημάτων ή οποιουδήποτε φαγητού επιτρέπεται μόνο στo χώρο του Bar. Για την κατανάλωση νερού επιτρέπεται η χρήση πλαστικών μπουκαλιών ενώ απαγορεύεται η χρήση γυάλινων για λόγους ασφαλείας.
 • Απαγορεύεται η πώληση ή η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από μέλη ή επισκέπτες χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την διεύθυνση.
 • Είναι σημαντικό να ολοκληρώνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα σας προ της λήξεως του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Οι ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου καθώς και το πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων μπορούν να αλλάζουν από την επιχείρηση. Για τυχόν αλλαγές θα ενημερώνεστε από ανακοινώσεις στον χώρο του γυμναστηρίου ή στο διαδίκτυο.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους προαναφερόμενους όρους θα αποστέλλεται μία γραπτή επιστολή- σύσταση από την διεύθυνση για την αποκατάσταση της τάξης. Εάν εξακολουθείτε να μην συμμορφώνεστε η επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει την συναφθείσα σύμβαση και να μην επιτρέπει την είσοδο σας στο χώρο του γυμναστηρίου.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies, όπως ενδεικτικά: α) όσα είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγετε κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης, β) όσα είναι απαραίτητα για την πιστοποίησή σας όταν αυτό απαιτείται από χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, γ) όσα είναι απαραίτητα για την ασφάλειά σας, όπως αυτά που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δ) cookies με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως αυτά που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο, ε) cookies που «θυμούνται» τις επιλογές σας σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας, στ) cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση, ζ) cookies που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση κ.α.

Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους παρέχετε την συναίνεσή σας για την εγκατάσταση των cookies αυτών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (‘browser’) σας ώστε να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Αν ο φυλλομετρητής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, ενδέχεται κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας να χαθούν.

Α 316//2017 (ΥΑ 31619 οικ. ΦΕΚ Β 969 2017): Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. (693910)

 

 

Αρθρο :0

Αριθμ. 31619 οικ.              (ΦΕΚ Β 969/22.3.2017)

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Εχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

 1. Το ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 3-4Θ.
 2. Το π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003) – Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ιδίως το άρθρο 15 αυτού.
 3. Το π.δ. 10/2017 (ΦΕΚ 23/Α/2017) – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.
 4. Την κοινή υπουργική απόφαση 70330οικ/2015 – Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτι κών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
 5. Το π.δ. 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 6. Την υπ αριθμ. 625/27-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Γραμματείας Καταναλωτή – Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με σκοπό την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
 7. Τον ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/2012) – Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 9 της Σύμβασης.

Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ύστερα από τις επισημάνσεις των μελών της συσταθείσας ομάδας εργασίας, καταναλωτικών ενώσεων και φορέων της αγοράς, εγκρίνει:

 

Αρθρο πρώτο

Ο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (εφεξής Κώδικας), ο οποίος Αποτελείται από τα άρθρα 1-8 έχει ως ακολούθως:

«Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

Αρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

 1. Ο Κώδικας θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις.
 2. Εφαρμόζεται στις συναλλαγές στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλαγές B2C).
 3. Ο Κώδικας αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο που απευθύνεται σε καταναλωτές και ισχύει με την επιφύλαξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

 

Αρθρο 2

Ορισμοί

 1. Για την εφαρμογή του Κώδικα οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

α) Ως «επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο χώρο του “ηλεκτρονικού επιχειρείν”», (εφεξής επιχείρηση) νοούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα που παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς καταναλωτές στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό, δραστηριοποιούμενα νομίμως ευθέως ή/και ως μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής άμεσης ή έμμεσης με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής του καταναλωτή.

β) Ως «με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως» νοούνται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τις επιχειρήσεις και γίνονται αποδεκτά από τους καταναλωτές μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου ή/και κινητών δικτύων/εφαρμογών κειμένου).

γ) Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που υπάρχουν στον ν. 2251/1994, όπως ισχύει, στο π.δ. 131/2003 και στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του άρθρου 7 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει.

 1. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύουν οι ορισμοί της κείμενης νομοθεσίας.

 

Αρθρο 3

Γενικές αρχές και υποχρεώσεις  των ηλεκτρονικών καταστημάτων

Α. Γενικές αρχές

Ο Κώδικας διέπεται από τις αρχές της προστασίας του καταναλωτή, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της τεχνολογικής ουδετερότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ηθικής συμπεριφοράς και του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως ειδικότερα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.

Β. Ελάχιστα στοιχεία ενημέρωσης του καταναλωτή

 1. Η επιχείρηση εξασφαλίζει την προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή ώστε να είναι δυνατή η πλήρης, ακριβής και σαφής ενημέρωση του για τα ακόλουθα:
 2. Πλήρη εταιρική επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονική διεύθυνση.
 3. Αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

iii. Κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλεί και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή άλλων φόρων, τα έξοδα αποστολής, ή τα τυχόν έξοδα επιστροφής του προϊόντος τυχόν επιπλέον χρεώσεις, τους όρους και τρό πους πληρωμής, τις εγγυήσεις, μέγεθος-διαστάσεις του προϊόντος), καθώς και για τα μέσα πληρωμής.

 1. Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων και την προθεσμία, εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες.

ν. Χαρακτηριστικά των χρεώσεων, πιθανά εκπτωτικά πακέτα ή ειδικές προσφορές.

 1. Ορους υπαναχώρησης από την σύμβαση καθώς και την καταγγελία ή ακύρωση της σύμβασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

vii. Τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους και πληροφορίες για τους αναγνωρισμένους φορείς εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, τους οποίους οι προμηθευτές δεσμεύονται ή υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν για την επίλυση των διαφορών. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιας δέσμευσης ή υποχρέωσής τους, οι προμηθευτές διευκρινίζουν οπωσδήποτε και το εάν θα κάνουν χρήση των σχετικών φορέων.

viii. Τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση διαφορών όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος.

 1. Τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση, τις τυχόν εμπορικές εγγυήσεις (περιεχόμενο, διάρκεια και έκταση εδαφικής ισχύος), και την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. Α.Κ.
 2. Την ενδεχόμενη ανάγκη συχνής συντήρησης των προϊόντων ή την ύπαρξη ανταλλακτικών ιδιαίτερα μεγάλου κόστους σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των προϊόντων αυτών.
 3. Τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 5Β/παρ. 5 του παρόντος.

xii. Τους κώδικες δεοντολογίας ή τυχόν σήματα αξιοπιστίας που τους δεσμεύουν.

xϊϊϊ. Η ανωτέρω πληροφόρηση προς τον καταναλωτή πρέπει να είναι κατανοητή, νόμιμη, αληθής, επικαιροποιημένη, εύκολα προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και επαληθεύσιμη και να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε άλλη γλώσσα.

 1. Οι όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή και πώλησης προϊόντων πρέπει να είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης σε σημείο στο οποίο εύκολα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος παραγγελίας από τον καταναλωτή η επιχείρηση υποχρεώνεται να παραδίδει/αποστέλλει άμεσα αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματος παραγγελίας το οποίο αναγράφει σαφώς την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωση της παραγγελίας.
 3. Με ευθύνη της επιχείρησης, καθίσταται σαφής στον καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία Οι βασικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων διαθέσιμοι στους καταναλωτές και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε η εντολή της παραγγελίας να μην μπορεί να καταχωρισθεί, αν προηγουμένως ο χρήστης δε λάβει γνώση αυτών. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, η επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που συνεπάγεται τροποποίηση των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το τίμημα ή να ενημερώσει για μη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος ή παραγγελθείσας υπηρεσίας.
 4. Ο καταναλωτής έχει επαρκή ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας του.
 5. Η επιχείρηση σε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσει ότι ο καταναλωτής δεν είχε σωστή πληροφόρηση ή η σύναψη της σύμβασης δεν έγινε με την ρητή συγκατάθεση του καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επιλύσει το ζήτημα σε εύλογο χρόνο.
 6. Το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο έρχεται σε επικοινωνία με τους καταναλωτές για παροχή υπηρεσιών ή και πώληση προϊόντων πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο για τα ανωτέρω αναφερθέντα και να απαντά στις εύλογες ερωτήσεις των καταναλωτών με σαφήνεια και ακρίβεια.

Γ. Διαφήμιση – Προώθηση

 1. Η διαφήμιση και η προώθηση πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται να ισχύουν τα ακόλουθα:
 3. Τα διαφημιστικά μηνύματα και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται (κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού δυνάμει του μέσου που χρησιμοποιείται) από σαφήνεια ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης, τις ιδιότητες και την τελική τιμή του διαφημιζόμενου προϊόντος, ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, τον τρόπο υπολογισμού αυτής, σε γλώσσα απλή και κατανοητή για τον καταναλωτή, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και να προβαίνει με ασφάλεια στην ορθή κατά την κρίση του απόφαση ως προς την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
 4. Οι διαφημίσεις ή άλλες προσφορές να απέχουν από παραπλανητικές ή επιθετικές πρακτικές πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, και η οποία άμεσα ή επαγωγικά είναι πιθανό να παραπλανήσει τον καταναλωτή για το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται.

iii. To προσωπικό της επιχείρησης που έρχεται σε άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή δεν παραπλανά ούτε επιδιώκει να παραπλανήσει με κανέναν τρόπο με πράξεις ή παραλείψεις τους καταναλωτές δίνοντας λανθασμένες εντυπώσεις για την παρεχόμενη υπηρεσία ή και προϊόν.

 1. Η επιχείρηση δεν παρέχει ελλιπή ή ανακριβή πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας ή πώλησης του προϊόντος στον καταναλωτή.

ν. Κάθε διαφήμιση και προωθητική ενέργεια που απευθύνονται ειδικά σε κοινό ανήλικων δεν επιτρέπεται να τους υποκινεί, άμεσα ή έμμεσα, σε πράξεις βίας, σε χρήση οινοπνευματωδών ποτών, προϊόντων καπνού, τοξικών ουσιών ή σε οποιασδήποτε μορφής επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία τους συμπεριφορά.

 1. Οι επιχειρήσεις τηρούν τους ηλικιακούς περιορισμούς που θέτει η κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προώθηση και την πώληση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων.

vii. Κάθε διαφήμιση και προωθητική ενέργεια που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία θα πρέπει να διασφαλίζει την προσβασιμότητα της σε αυτά.

 

Αρθρο 4

Προστασία ανηλίκων και άλλων  ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

 1. Το προσωπικό της επιχείρησης δεν εκμεταλλεύεται την αδυναμία καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένων, ανήλικων ατόμων, ατόμων που δεν καταλαβαίνουν καλά την ελληνική γλώσσα, είτε ατόμων με αναπηρία. Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε προσεκτικές, ακριβείς και αντικειμενικές περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται ειδικά σε τέτοια άτομα κατά τρόπο εύληπτο, κατανοητό και πλήρως προσβάσιμο σε αυτά, ώστε να μην τα παραπλανούν όσον αφορά το πραγματικό μέγεθος, την αξία, τη φύση, τον σκοπό, την ανθεκτικότητα, την απόδοση και την τιμή του εκάστοτε διαφημιζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 2. Ειδικά για τους ανήλικους καταναλωτές οι επιχειρήσεις μεριμνούν – κατά το μέτρο του δυνατού- για την διαμόρφωση των κατάλληλων όρων πρόσβασης στους διαδικτυακούς τους τόπους κατά τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στους ισχύοντες νόμους

 

 

Αρθρο 5

Ασφάλεια συναλλαγών και  προστασία προσωπικών δεδομένων

Α. Ασφάλεια συναλλαγών

 1. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέριμνα για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 2. Οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, να χρησιμοποιούν οι ίδιες ή οι συνεργάτες τους κατάλληλα εργαλεία και μέτρα αναλόγως με την κατηγορία και το είδος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα και το είδος των δεδομένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται (προσωπικά ή μη) και εφαρμόζουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε να παρέχουν την νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (ανάλογη προς τα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης αυτών) και δεδομένων (προσωπικών ή μη) που συλλέγουν και επεξεργάζονται, καθώς και να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τις βασικές παραμέτρους της χρησιμοποιούμενης ασφάλειας και τήρησης απορρήτου με ειδική μνεία στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
 3. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται στο μέτρο του νομίμως προβλεπόμενου και αναλόγως με την φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Β. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη και επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνουν τους καταναλωτές όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Δεν επιτρέπεται συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νόμος και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζουν.
 3. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτό όρους.
 4. Ειδικότερα αναφορικά με την χρήση «πάσης φύσεως cookies», η εγκατάσταση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 5. Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης/αποδοχής “cookies”, οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, εφόσον είναι τεχνολογικά εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον καταναλωτή, χωρίς την αποστολή των cookies.
 6. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν, ή/και στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 7. Οι επιχειρήσεις σέβονται την επιθυμία των καταναλωτών να μην περιλαμβάνονται σε αρχεία που έχουν ως σκοπό την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών εμπορικών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήση) για προώθηση και προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον το έχουν δηλώσει προς τον φορέα παροχής διαθέσιμης στο κοινό.
 8. Οι επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν επιθυμούν την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων και σε περίπτωση αποδοχής να έχουν την δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσης τους και οι επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση της μη επαναπροώθησης νέων διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων εφεξής (εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση ή πληρούνται εκ νέου οι εκ του νόμου προβλέψεις).
 9. Ο καταναλωτής δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά την διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Αρθρο 6

Δικαίωμα υπαναχώρησης  για τους καταναλωτές

 1. Ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.
 2. Πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί συμβατικώς, ο προμηθευτής πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντας του και υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

 

 

Αρθρο 7

Εξυπηρέτηση καταναλωτών

 1. Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς (μέσω τηλεφώνου ή/και e- mail) και επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση τους σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νομίμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση.
 2. Οταν η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν μένει σε υπερβολική αναμονή και σε κάθε περίπτωση η χρέωση της κλήσης δεν υπερβαίνει τις χρεώσεις που ισχύουν για αστικές κλήσεις.

Οταν η επικοινωνία γίνεται μέσω διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης, λαμβάνεται μέριμνα για την αποστολή απάντησης σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του πελάτη.

 

 

Αρθρο 8

Ηλεκτρονική Εναλλακτική  επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

 1. Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015.
 2. Οι επιχειρήσεις, είτε δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την ΕΕΔ είτε όχι, παρέχουν με τρόπο ευπρόσιτο, μέσα από τους δικτυακούς τόπους τους, ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013) μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό φορέα ΕΕΔ.»

 

Αρθρο δεύτερο

 1. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων σε σημείο το οποίο εύκολα μπορεί να εντοπίσει και να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
 2. Ο Κώδικας δεν περιορίζει το δικαίωμα των ενώσεων προμηθευτών να επιβάλουν στα μέλη τους πρόσθετες υποχρεώσεις και πειθαρχικά ή άλλα μέτρα.
 3. Το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορεί τους καταναλωτές για την ύπαρξη του Κώδικα και τους ενημερώνει σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρουν το κείμενο.

 

Αρθρο τρίτο

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα,15 Μαρτίου 2017

 

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

©2023MyOxygen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Για να κάνεις αγορά από το γυμναστήριο

Συμπλήρωσε τα παράκατω πεδία

Log in with your credentials

Forgot your details?

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο