1η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας+

1η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας